Mình muốn viết lại.

Sáng nay, mình thức dậy với một cái đầu không tỉnh táo.

Đêm qua, giật mình thức giấc đâu đấy hai ba lần rồi vớ lấy điện thoại đọc mail nhận được lúc 3 giờ sáng, thông báo chuẩn bị cho session sắp tới, định hướng của dự án dài hơi mà mỗi học viên muốn theo đuổi. Đại loại là như thế.

Mỗi giấc ngủ chập chờn, mình hiểu là mình đang không ổn.

Mình sẽ cố gắng viết lại, những thứ làm mình vui với cuộc sống này dù có chút ít thôi. Và cả những thứ, khiến mình bực dọc.

Rồi mình sẽ phải dần làm quen với cách nhìn quanh đâu cũng thấy không phải là nơi mình thuộc về.

Nghĩ mà cũng buồn, một tẹo buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s