3

“Tôi đang thực hiện một dự án cho tạp chí về những người chơi trò chơi chiến tranh. Tôi đang chụp ảnh bằng máy định dạng nhỏ, nhưng lúc gặp anh chàng này đang làm bánh sandwhich, tôi nhận ra đây là khoảnh khắc xứng đáng để bỏ thời gian và tiền bạc, để ghi lại bằng máy ảnh khổ lớn. Josh Vance (aka Crash) với bơ đậu phộng và thạch . Joelton, Tennessee. USA. 2004. © Alec Soth | Magnum Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s